19 אוגוסט 2017

חדשות עוד-אמסלם620

18 אוק' 2015 | ריכוז כתבים

0

לא כדאי ליפול במרכז ד'

בית המשפט: העיריה וקי.בי.עי יפצו אם לשלושה ששברה שיניה במרכז ד'

מסתבר, כי לעיתים חשוב לדעת באיזו נקודה ליפול כשצועדים במרכז המסחרי. את זה חוותה על בשרה י', אם לשלושה שנפלה לפני כ- 8 שנים בדרך לסניף הדואר במרכז המסחרי ברובע ד' בעיר אשר היה מחולק ל- 167 חלקות ועשרות בעלויות שונות במועד האירוע.

י', שברה שתי שיניים ששוקמו באמצעות שתלים לאחר שנתקלה במרצפת פגומה בחודש מאי 2007 בשטח הציבורי של המרכז וכן סבלה מטראומה לאחר הנפילה, אבל פנייתה העצמאית לעירייה נענתה בשלילה, בטענה כי האירוע הינו בשטח פרטי.

בעקבות זאת, הגישה י' תביעה לבית משפט השלום בעיר באמצעות עו"ד אורן אמסלם כנגד העירייה וכנגד חברת קי.בי.עי קבוצת בוני ערים, שבנתה את המתחם לפני עשרות שנים. קי.בי.עי ועיריית אשדוד התנערו מאחריות: השתיים האשימו התובעת בחוסר זהירות, ולחלופין הטילו האחריות לתאונה האחת  על השנייה.

במהלך הדיונים התברר כי העירייה אחראית על נקיון המרכז ועל הטיפול בפנסי התאורה ואילו חברת קי.בי.עי טיפלה בתחזוקת המרכז המסחרי.

מנכ"ל קי בי עי העיד, כי החברה לא קיבלה כל פנייה מהעירייה לגבי המפגע שגרם לנפילתה של התובעת.         המנכ"ל טען כי לפי חוק המקרקעין לכל בעלי הנכסים במקרקעין ישנה בעלות משותפת בחלקים המשותפים וכי אין הצדקה להטיל  האחריות דווקא על קי בי עי בהיותה בעלים של חלק קטן מהנכסים במועד האירוע.

מפקחת מטעם העיריה העידה, כי השטח בו נפלה התובעת אינו בבעלות העיריה ולכן אינו באחריותה, זאת בנוסף לכך שמדיניות העיריה היא שלא לטפל בשטחים פרטיים ולא להיכנס אליהם, אלא אם כן מדובר במפגע חמור במיוחד. עוד ציינה, כי ביום האירוע פעלו במתחם רק 6 משרדים של העיריה.

לאחר שעו"ד אורן אמסלם הצליח לשכנע את בית המשפט בכך שלעירייה ולקי. בי. עי ישנה אחריות משותפת לתאונה, החברה והעירייה לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי חלוקת הפיצוי המגיע לתובעת והמחלוקת הוכרעה בפסק דינה של השופטת סנדלר – איתן.

בפסק הדין נקבע, כי אין בהכרח משמעות לזכות הקניינית במקרקעין, אלא לקיומה או העדרה של יכולת פיקוח ושליטה במקרקעין. בפסק הדין הובהר, כי קי בי עי שימשה כבעלים משמעותי ודומיננטי בתחזוקתם של אותם מקרקעין לאורך שנים ולא כפי שניסתה לצייר את עצמה, ואולם אף על העיריה מוטלת החובה לבצע פעולות יזומות לשמור על תחזוקתם ותקינותם של המקרקעין.

כרשות מוניציפלית העיריה ניקתה ותיחזקה עמודי התאורה ודאגה לניקיונם של המקרקעין ותקינות התאורה בהם, ויש בכך ללמד על ידיעתה בפועל או בכוח של העיריה, אודות מפגעים אפשריים במקרקעין.

עוד נקבע, כי מוטלת על העירייה חובת זהירות לשלומם של ההולכים ברחובותיה ומדרכותיה מעצם היותה רשות מוניציפלית. השטח בו אירעה התאונה מהווה רחבה המצויה במרכז המסחרי המשמש שטח פתוח לכלל הציבור.  לכן העיריה אינה יכולה להתנער מחובתה הציבורית בטענה כי מדובר בשטח פרטי מבלי לפעול לתיקון המפגע בעצמה או להורות לבעל השטח לתקן המפגע.

בית המשפט פסק לתובעת פיצויים בסך 120 אלף ש"ח בצירוף שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט כאשר העיריה נושאת באחריות ל- 80% מהנזק, בעוד קי. בי. עי נושאת ב- 20% אחוזים נוספים.

תגובות

תגיות: ,התגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑