28 ינואר 2020

חדשות עוד-יורם ביתן

09 אפר' 2014 | ריכוז כתבים

0

נישואין אזרחיים: לבית הדין הרבני אין סמכות

מכיוון שההלכה היהודית אינה נותנת כל מעמד לנישואין אזרחיים של כהן וגרושה, הרי שהיא אינה מכירה בחיובים העולים מקשר כזה, ועל כן בית הדין כמוסד הלכתי אינו יכול לדון בנושא. כך עולה מפסיקת בית הדין האזורי ת"א יפו, אשר פסק, בדעת רוב, בשאלת סמכותו של בית הדין הרבני לדון בנושאים שנכרכו לתביעת גירושין מנישואין אזרחיים בין כהן לגרושה. דעת הרוב, מביעה בפסק הדין, עמדה שונה מזו שעלתה בארבעה בתי דין רבניים שונים אחרים.

כך פסק בית הדין בבואו לדון בעניינם של בני זוג, כהן וגרושה, שנישאו בנישואין אזרחיים. הבעל הגיש תביעת גירושין וכרך לה את נושאי חלוקת הרכוש, משמורת הילדים והסדרי ראייה ומזונות ילדים. האישה, באמצעות בא כוחה, עו"ד יורם ביתן, התנגדה לסמכות בית הדין לדון בנושאים הכרוכים לאור פסיקת בית המשפט העליון (בג"צ 2232/03).

 "הלכה למעשה קיימת סתירה בין קביעת ביהמ"ש העליון לבין קביעת ביה"ד הרבניים בסוגיית כריכת נושאים ממוניים בתביעת גירושין של בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים" טען עו"ד ביתן והוסיף "הנתבעת תטען כי הצדק הוא עם קביעת ביהמ"ש וכריכת עניינים ממוניים לתביעת גירושין אינה כריכה כדין, וככזאת דינה להתבטל ועל ביה"ד הנכבד לדון בעניין נישואי וגירושי הצדדים ותו לא".

בבואם לפסוק ציינו הדיינים כי "תיק זה מורכב משתי סוגיות עיקריות שבאו לביטוי בשתי תביעות שונות. תביעת גירושין, שמטרתה היא היפרדות הצדדים זה מזה ותביעה כרוכה בענייני הרכוש, כאשר בית הדין נדרש ליתן פסיקה בשאלה האם לבית הדין הרבני קיימת סמכות לדון בתביעות של חלוקת רכוש ועוד, הכרוכות לתביעת גירושין של מי שנישאו בנישואין אזרחיים בלבד, ללא כל טקס הלכתי דתי."

בנמקם את החלטתם, כתבו הדיינים כי "אין מקום להכיר הלכתית בבני הזוג כנשואים אם ההתקשרות ביניהם הייתה רק בטקס אזרחי. אלא, שמנהג בתי הדין הוא להצריך "גט לחומרא", שפירושו המעשי הוא שאם מי מבני הזוג מעוניין בגירושין, אזי בית הדין פונה לצדדים להתגרש לחומרא בגט פיטורין".

כמו כן, "התורה והשו"ע נתנו סמכות לבית הדין לדון רק על בסיס דיני התורה… ועל פי דיני התורה אין כאן נישואין כלל … ואין כאן כלל תשתית של חיוב ממון של בני זוג נשואים", נכתב בפסק הדין. "אך אם רצונם שבית הדין ידון אותם "כאילו" היו "נשואים" משום שפקיד אלמוני רשם אותם כ"נשואים" על פי חוק אותה מדינה, יהיה עליהם להסכים ולהסמיך בכך את בית הדין לקבל סמכות לעשות כן".

"כזה הוא המצב במקרה שבפנינו" כתבו הדיינים. "אחד הצדדים הודיע בבית הדין כי הוא אינו מעוניין כלל שבית הדין ידון בענייני הרכוש. מניין אם כן, ישאב בית הדין את סמכותו ההלכתית לדון ולכוף את מי מהצדדים לדון אותו?"

לבסוף, נפסק בדעת רוב, שבשאלת ההיפרדות בה מדובר בצדדים המביעים הסכמה להיפרד זה מזה ולסיים את מערכת החיים המשותפת ביניהם הרי ש"בית הדין הרבני הוא המקום היחיד המוסמך ליתן כל פסיקה בעניין היפרדותם של הצדדים… הצדדים ייפרדו זה מזה בדרך של "גט לחומרא" בלבד".

"בתביעת הרכוש – בית הדין קובע כי כריכת תביעת הרכוש אין לה תוקף ודינה להתבטל משום שהצדדים נישאו רק בטקס של נישואין אזרחיים, ובנישואין מעין אלו בית הדין נטול סמכות הלכתית וחוקית לדון בענייני הרכוש או בכל תביעה כרוכה אחרת".

בכך, קיבל בית הדין את בקשות בא כוח האישה, עו"ד יורם ביתן, כי יש לגרש את הצדדים, הנשואים בנישואי איסור, וכי יתר ענייני הצדדים, לרבות העניינים הממוניים נכרכו שלא כדין ולפיכך הסמכות לדון בהם נתונה לביהמ"ש המוסמך הוא ביהמ"ש לענייני משפחה.

תגובות

תגיות: , ,התגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑