18 פברואר 2020

חדשות גשם-גיפ בנחל620

14 פבר' 2013 | טל שמש

0

עקב חשש לקריסת דופן מאגר מי קולחין אושרה הזרמה לנחל

בעקבות הגשמים העזים שירדו באזורינו, היה חשש שאחת מדפנות מאגר קולחים א' של תימורים תקרוס. במאגר כידוע נאגרים מי קולחים, באיכות קרובה לאיכות שלישונית, ממט"ש תימורים וכן מי שיטפונות, בעלי איכות טובה מאוד.

בעקבות החשש ולאור חוות דעת מקצועית של המהנדס רן ברז'יק, הוחלט כי יש לרוקן כ-100,000 קוב מהמאגר לנחל האלה באופן מידי, על מנת למנוע קריסת הסוללה והצפת האזור (כולל כביש 40). לאחר הריקון, יטפלו בדופן כדי לתקן ולחזק אותה ולהחליף את צינור הגלישה שקרס.

על פי חוות הדעת ולאחר האישור, מדובר בהזרמה מבוקרת שתימשך כארבעה ימים (25,000 קוב ליום) ועפ"י בקשתו של אלון זסק, ראש אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, נלקחה דגימת מים מהמאגר באופן מיידי, ונמצא כי מדובר במים באיכות טובה העומדים בערכי ההזרמה לנחל.

מועצה אזורית באר טוביה קיבלה אישור בעל-פה מאלון זס"ק, ראש אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, להזרים מים ממאגר תימורים א' לנחל האלה וביום שלישי בבוקר נשלחה בקשה לצו הרשאה להזרמה לנחל שתכלול את חוות דעתו של המהנדס רן ברז'יק, לוח זמנים לביצוע וסיום ותמונת מצב נכונה לאתמול.

מיד עם גילוי התקלה והחשש לקריסת הדופן, הועברו הודעות לפי "נוהל נחלים" של המשרד להגנת הסביבה לכל הגורמים הרלוונטיים, כולל למשרד הבריאות, למשרד להגנת הסביבה ולאיגוד ערים אשדוד חבל יבנה. עיריית אשדוד התעדכנה אף היא בדיווחים ועמדה בקשר עם איגוד ערים לאיכות הסביבה.

תגובות

תגיות: , , , ,התגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑