24 אוגוסט 2019

חדשות כיבוי-אש620

28 ינו' 2015 | ריכוז כתבים

0

570 אלף ש"ח קנס לאגן כימיקלים על הזרמת מזהמים לנחל לכיש

היום הוגש כתב אישום מתוקן והודעה על הסדר טיעון שהושג במהלך הליך גישור בראשותה של השופטת בדימוס דרורה בית אור. על פי הסדר הטיעון בעקבות גישור, משרד הסביבה חזר בו מן האישום כנגד הנאשמים האחרים (ביניהם מנכ"ל החברה). אגן כימיקלים הורשעה בעבירה לאחר שבחודש ינואר 2009 פרצה שריפה במחסן חומרים מוצקים במפעל שלה הנמצא באזור התעשייה הצפוני באשדוד שבעקבותיה זרמו מתוך שטחי המפעל אל פתחי מערכת הניקוז העירונית תשטיפים מזוהמים ומתעלת הניקוז אל תוך נחל לכיש.

הסדר הטיעון שהושג מצד החברה קבע שמתוך 3 אישומים שבפניהם עמדה החברה, אישום אחד ירד לחלוטין, הוא האישום בדבר זיהום אוויר. האישום בדבר הפרת היתרי רעלים הושמט והוחלף בעיצום כספי ובכתב האישום נותר האישום בדבר זיהום מים.

בא כוח המפעל טען במסגרת שלב הטיעונים לעונש, כי השריפה שפרצה במפעל נמשכה כשעה בלבד. לדבריו גם בכתב האישום המקורי אף פעם לא נטען כי התנהלות רשלנית של החברה גרמה לפרוץ השריפה, הדבר לא נטען כי התביעה אמרה שהיא לא מסוגלת להוכיח זאת. האמצעים שהיו במפעל מלכתחילה אפשרו השתלטות מהירה על האש וצמצום משמעותי של התוצאות המזיקות הפוטנציאליות. מדובר במפעל ותיק ברמת ציות גבוהה מאוד שידוע לחיוב גם בשיתוף הפעולה שלו עם הרגולטור וגם במשאבים שהוא משקיע בקיום הוראות החוק ורק כדוגמא לזה אני יכול לומר שמייד אחרי אירוע השריפה התקיים דיון בכנסת שנגע גם לאירוע הזה ובדיון הזה נכח מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובעמוד 22 לפרוטוקול באותו דיון אמר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מצד אחד זה מפעל מן המפעלים המובילים והאחראיים, מצד שני יש איתו כמה בעיות שטופלו. בסך הכל מפעל מן הסוג הזה וחברה מן הסוג הזה מתנהלים יחסית בסקלה הגבוהה ביותר וזאת בהשוואה למאות מפעלים אחרים".

לדברי בא כוחה של אגן, החברה במהלך השנים השקיעה משאבים עצומים של כסף גם בצמצום ההשפעות הסביבתיות של פעילותה וגם בהקמת מתקנים שיצמצמו למינימום את האפשרות והתרחשות של אירועים כלשהם מהסוג הזה והכל בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות. רק לשם הדוגמא, הוקם מרכז לוגיסטי גדול מאוד מחוץ לשטח המפעל שבו מאוחסנים היום הרבה מהחומרים למעט אלה שנמצאים בתהליך השוטף של הייצור, מרכז מהחדשניים ביותר בעולם מבחינת התכנון שלו.

בהקשר של זיהום המים שנזכר בכתב האישום המתוקן בשנית, החברה הקימה בריכת ניקוז נוספת והשקיעה כסף רב במערך הניקוז במפעל, במהלך מתואם עם המשרד והחברה ביצעה סקר מקיף במתקני המפעל ובעקבות הסקר נערך שדרוג של מערכות כיבוי אש במפעל. עוד טען כי למרות שמדובר במפעל גדול, מפעל מורכב וותיק, מדובר בהרשעה הראשונה של החברה בפלילים.

לעניין הקשיים הראייתיים והעובדתיים שעלו במהלך הליך הגישור והיוו בסיס: התיק הוא תיק מורכב מבחינה עובדתית וראייתית ובמהלך הליך הגישור התחוור כי בפני התביעה עומדים מחסומים גבוהים מבחינת הוכחת הנטען בכתב האישום. משסיבת הדליקה לא הוכחה והתביעה מראש בהגינותה הודתה שהיא לא מייחסת לחברה רשלנות שהובילה לפרוץ הדליקה. מה עוד שבבדיקות שנערכו מס' ימים לאחר האירוע ע"י המשרד להגנת הסביבה וע"י איגוד ערים לאיכות סביבה, נמצא שלא נגרם נזק לנחל או לסביבתו – לא לדגה ולא לצמחייה.

בא כוח אגן כימיקלים, טען בבית המשפט כי הקנס שבימ"ש מתבקש להטיל במסגרת הסדר הטיעון גבוה הן ביחס לנסיבות, הן ביחס לסכומים המקובלים בפסיקה וגם בהתחשב בעובדה שלקנס מצטרף עיצום כספי משמעותי בגין חלק מהעבירות שהורדה מכתב האישום ולאור כל זאת נבקש שבימ"ש יאשר את הסדר הטיעון.

ב"כ המאשימה לעונש:
מבקש לכבד את הסדר הטיעון, אני מצטרף לכל מה שחברי אמר בנוגע להלכות הנוגעות להסדרי טיעון, בטח ובטח להסדרי טיעון שמגיעים אחרי הליך מרוכז וממוקד בסופו של גישור. אני גם כפי שחברי אומר חלק נכבד בהגעה להסדר הטיעון מבחינת המאשימה היה קיומם של קשיים ראייתיים וזו סיבה שבפני עצמה מצדיקה לכבד הסדרי טיעון.

מבחינת הענישה אליה הגיעו הצדדים, אני חושב שצריך להסתכל על הסדר הטיעון כהסדר רחב הכולל גם את התשלומים שיהיו במסגרת העיצומים ולכן הסנקציה המוטלת על הנאשמת בגין המעשים בכללותם במתווה של ההסדר מאוזנת ואכן תואמת את מתחמי הענישה שנקבעו בפסיקה במקרים קודמים ובהתחשב בחיסכון בזמן שיפוטי ובלקיחת אחריות שהם לא דבר של מה בכך.

יש בתיק מחיקה משמעותית של נושא משרה שמבחינת המאשימה, הדבר גם בא בהמלצת המגשרת במידה לא מבוטלת וגם בגלל אותם קשיים ראייתיים ולכן נבקש מבימ"ש לאמץ את הסדר הטיעון ככתבו וכלשונו. בא כוחחה של התביעה טענה מצידה לגבי טענת בא כול אגן כי האמצעים שבמפעל אפשרו השתלטות מהירה, הנושא הזה מבחינתנו במחלוקת אבל אין לזה השפעה על הסדר הטיעון. מבחינת המשרד התוצאות מזיקות, ההשתלטות לא היתה מספיק מהירה אבל אין בכך להשליך על הסדר הטיעון שהוא מאוזן, נכון ויש לכבד אותו.

סגנית הנשיאה, השופטת דינה כהן , פסקה בגזר הדין כי אגן כימיקלים הורשעה לאחר שכתב אישום תוקן שנית במסגרת הסדר שכלל עתירה עונשית מוסכמת, בעבירה לפי סעיף 20ב(א) לחוק המים תשי"ט-1959 של זיהום מים. הנאשמת הורשעה בעבירה לאחר שבחודש ינואר 2009 פרצה שריפה במחסן חומרים מוצקים במפעל של הנאשמת הנמצא באזור התעשייה הצפוני באשדוד שבעקבותיה זרמו מתוך שטחי המפעל אל פתחי מערכת הניקוז העירונית תשטיפים מזוהמים כמפורט בכתב האישום המתוקן ומתעלת הניקוז אל תוך נחל לכיש. במועד השריפה לא הותקנו במחסן ובסככה מערכת התראה שיכולה היתה להתריע בזמן קצר על תחילת הבערה, מערכת מתזי כיבוי שהיתה מאפשרת קירור וכיבוי אש בשלבי הדליקה הראשונים וכן חומרי הגלם סודרי בצפיפות שתרמה להתפשטות האש. על פי כתב האישום אגן לא נמנעה מפעולה המזהמת מים או עלולה לזהם מים. יחד עם זאת אין טענה לכך שהדליקה פרצה כתוצאה מרשלנות.

הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הושג לאחר הליך גישור ממושך ומעמיק. ב"כ הצדדים נימקו במשותף כי ההסדר שהושג ביניהם נבע מקשיים ראייתיים וכי עסקינן בהסדר ראוי ההולם את מתחם הענישה לעבירה מה גם שעסקינן בנאשמת ללא הרשעות קודמות. הלכה היא כי בבא בית המשפט לבחון סבירותו של הסדר טיעון ייבדק האם נשמר האיזון הראוי בין התוצאה העונשית אל מול האינטרס הציבורי שבקיומו של ההסדר. כ
במקרה דנן לאור הנימוקים להסדר ובמכלול הנסיבות והנתונים שבפני כפי שבואר ופורט ע"י ב"כ הצדדים, מצאתי לנכון לכבד את ההסדר נוכח סבירותו. חלק מן ההסדר הכולל הוסכם בין הצדדים על הטלת עיצומים כספיים בהתאם למפורט בהודעה על הסדר הטיעון.

בית המשפט פסק שעל אגן כימיקלים לשלם קנס כספי בסך 570,000 ₪ ותחתום על התחייבות כספית בסך 570,000 ₪ שלא תעבור במשך שנה מהיום העבירה בה הורשעה.

תגובות

תגיות: , , ,התגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑