20 אוגוסט 2017

כלכלה עוד-קולסקי

21 יוני 2013 | טל שמש

0

הפרוד ישלם לאשתו דמי שימוש ברכב המשפחתי

בעל שנמצא בהליכי גירושין מאשתו הנוסע ברכב המשפחתי ומממן את כל הוצאות הרכב, ישלם לאשתו, תושבת אשדוד,  500 ₪ לחודש בגין דמי שימוש ברכב. כך החליט בית הדין הרבני בת"א בעקבות תביעה שהגישה האשה באמצעות עו"ד שרון קולסקי.

הגבר הגיש בקשה לחייב את האשה לממן מחצית מהוצאות הרכב אך הדיינים החליטו כי  אין מקום להחלת חלק מהוצאות הרכב על האשה שכן הבעל הוא מי שמשתמש בפועל ברכב. מנגד נקבע כי יש לחייב את הבעל במחצית דמי השימוש הראויים, שכן הוא זה שמשתמש ברכב.

עו"ד קולסקי הוכיח בבית הדין שהבעל ערך תיקונים לרכב וטסט לפני כשנה ולכן בית הדין דחה גם את טענת הבעל לפיה הוא עושה שימוש ברכב רק מזה שלושה חודשים ודחה טענתו לפיה קודם לכן הרכב שכב ללא שימוש.  בית הדין קבע כי דמי השימוש ישולמו רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה לדמי שימוש, לפני כחצי שנה לערך. בית הדין קבע כי גם בעתיד הבעל ימשיך לממן בעצמו אל כל הוצאות הרכב.

תגובותהתגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑