17 נובמבר 2019

כלכלה סגיס11-12-620

12 ינו' 2014 | ריכוז כתבים

0

קנס לסגיס ולנמל על זיהום הים

שוקי סגיס המנכ"ל לשעבר של נמל אשדוד נקנס ב-17,500 שקלים כיוון שלא מנע הזרמת פסולת או שפכים לים בלא היתר והשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים. הנמל נקנס בגין אותה עבירה ב-900 אלף ש"ח.
זאת לאחר קיום הליך גישור בפני כבוד השופט אקסלרד.

בהתאם להסדר שקיבלו אישורוה של סגנית הנשיא דינה כהן, נקבע כי חברת נמל אשדוד בע"מ – הורשעה בהזרמת פסולת או שפכים לים בלא היתר והשלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים.
נגזר על הנאשמת קנס כספי של 900,000 ש"ח וחתימה על התחייבות כספית בסך של 1,800,000 ש"ח שלא לעבור תוך 3 שנים על אחת מן העבירות בהן הורשעה

שוקי סגיס הורשע בהפרת אחריות נושא משרה בתאגיד למניעת הזרמת פסולת או שפכים לים שלא כדין והפרת אחריות נושא משרה בתאגיד למניעת לכלוך רשות הרבים.
נגזר על הנאשם קנס כספי של 17,500 ש"ח והתחייבות כספית של 35,000 ש"ח

כתב אישום בעניינו של יהודה הימליך, בוטל. בית המשפט החליט לגבי אלעד וקסמן להימנע מהרשעתו. אולם נקבע כי הפר אחריות נושא משרה בתאגיד למניעת הזרמת פסולת או שפכים לים והפר אחריות נושא משרה בתאגיד למניעת לכלוך רשות הרבים.
הקנסות ישולמו ישירות לקרן למניעת זיהום ים.

תגובות

תגיות: , , ,התגובות סגורות

בחזרה למעלה ↑