29 יוני 2017

הנך צופה ב "חינוך" תגית

דעה/ הרונדו מסוכן

20 יוני 2016 |   שמעון יעקבי


תמה שנת הלימודים, יחי החופש הגדול. כ- 12,000 תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים מתחילים היום את החופש הגדול. אחד הסממנים שהשתרש



בחזרה למעלה ↑