19 ספטמבר 2017

הנך צופה ב "רשות הספורט" תגית

ספינינג וזומבה ברחבת העירייה

06 מאי 2013 |   ריכוז כתבים


בשבוע שעבר הוצבו 60 זוגות אופני ספינינג ברחבת העיריה. לדברי הרשות העירונית לספורט, האירוע נמשך כשלוש שעות, השתתפו בו כ-120בחזרה למעלה ↑