Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדריך תאונות עבודה – תאונת עבודה

מדריך תאונות עבודה – תאונת עבודה
קרדיט CANVA

מי שחווה פגיעה במקום העבודה צריך לדעת את הדרך בה עליו לפעול על מנת להבטיח את זכויותיו מול המדינה. מדריך זה נועד לפרט לפחות חלק מהזכויות (שכן, דיון מלא עלול לדרוש אנציקלופדיה וברוב המקרים רצוי לפנות לעורך דין תאונות.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה, כפי שהשם מרמז – היא זו שהתרחשה בזמן עבודה ובעקבות תנאי העבודה.

למי מדריך זה מיועד?

 1. עובדים שכירים אשר מעסיקם משלם עליהם דמי ביטוח לאומי
 2. עובדים עצמאיים אשר משלמים על עצמם דמי ביטוח לאומי

אלו זכאים לזכויות מביטוח לאומי בעקבות הביטוח התקף שלהם. ביטוח לנפגעי עבודה כולל גם:

 1. אדם שעובד בעבודה ששכרה נקבע על פי חוק (כמו חברי כנסת)
 2. חוסה במעון על פי חוק נוער, אשר עוסק בעובדת שירות שאינה מוכרת בתור שירות רגיל של מעון או נעול מעון
 3. אנשי כוחות הביטחון, סוהרים, שוטרים וחיילים בשירות קבע – נכון לפעילות שאינה מבצעית או מי שמתאמן על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום
 4. מדווחים על מחלה שאיננה נחשבת כ-"מחלת שירות"
 5. מי שעובר הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי במקום אשר אושר בידי תקנות הביטוח הלאומי
 6. אסיר או עציר העובד בעבודת שירות, אשר אינה מוכרת כשירות רגיל, מטעם בית סוהר או מקום מעצר
 7. מי שנבחן על פי חוק חניכות או חוק שירות תעסוקה – נכון לשעת הבחינה בלבד

איך ניתן להגדיר פגיעה בעבודה על פי ראות החוק?

ניתן למנות 3 סוגי פגיעות בעבודה שהדיווח והתביעה לגביהם עשויה לזכות בזכאויות שונות:

 1. תאונת עבודה – כפי שהוגדר בתחילת המאמר
 2. מחלת מקצוע – כפי שנרשם ברשימת המחלות המוכרות
 3. מיקרוטראומה – פגיעה אשר מיוחסת לביצוע פעולות ממושכות וחזרתיות כחלק מהעבודה

על מנת שתאונה תיחשב כתאונת עבודה יש להוכיח שני תנאים:

 1. המקרה התרחש בשעות העבודה
 2. המקרה התרחש עקב תנאי העבודה

לעניין החוק, העובד מתחיל את יום עבודתו ברגע שיוצא מהבית לכיוון מקום העבודה ומסיים את יום עבודתו ברגע ששב הביתה ממקום העבודה. על פי כן, גם מקרים שהתרחשו בדרך או בחזרה לעבודה עשויים להיכלל בהגדרה. לכן ניתן יהיה לדרוש פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

כיצד לפעול במקרה של תאונת עבודה?

עובדים שלא יודעים לפעול יכולים להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה על מנת לקבל הדרכה מקצועית ובקיאה בתחום תאונות העבודה. לבינתיים, ניתן לקרוא את הסעיפים הבאים:

 1. יש ליידע את המעביד ולקבל דו"ח שנקרא "הודעה על תאונה"
  1. בעגה המקצועית ייקרא הדוח "טופס ב.ל. 250"
  2. במסגרתו, המעסיק יציין את פרטי התאונה כפי שנמסרו לו בידי העובד, יציין את פרטיו ויחתום במקום המתאים
 2. רישום פרטי העדים לאירוע
 3. תיעוד פרטי האירוע
  1. יש לכתוב את הנסיבות המדויקות של האירוע ולצלם את המקום והגורם
  2. ישנה משמעות לתיאור המקרה והשתלשלות האירועים
  3. יש לוודא שכל הפרטים אכן נרשמים בדו"ח הרפואי כפי שמתוארים
 4. יש להשלים בדיקות רפואיות מקיפות בהקדם על מנת לאבחן חבלות ופגיעות אם ישנן
  1. יש לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב לאירוע או לקופת החולים ולציין כמו גם להגדיר כי מדובר במקרה של תאונת עבודה
 5. יש לקבל טיפולים רפואיים רלוונטיים
  1. בייחוד אם האפקט של המקרה מורגש פרק זמן לאחר התרחשותו
  2. להקשיב לאותות מצוקה שמתקבלים לאחר פרק זמן מסוים מקרות המקרה
  3. לקבל העתק מהמסמכים הרפואיים שנכתבים בעקבות פניות שונות עבור טיפולים רפואיים לאחר קרות המקרה
 6. יש לאסוף ולשמור על כל המסמכים, האישורים, ההפניות, המרשמים, הקבלות, החשבוניות, תוצאות הבדיקות וכל פריט מידע אחר (לרבות קבלות על תרופות ונסיעות). יש לוודא קבלת עותק מכל תוצאות הבדיקה שנערכו בעקבות המקרה אשר יכלול לרוב גם צילומי CT, רנטגן וכן הלאה.
 7. מומלץ לפנות לעורך דין תאונות עבודה הבקיא בתחום ויודע לנהל משא ומתן עם חברות הביטוח, אשר יש ביכולתו ללוות את הלקוח לקבל התוצר הטוב ביותר, לממש את זכויותיו באופן אופטימלי ולהעניק תמיכה ראויה ומתאימה.

הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

לאחר הופעה מול ועדה רפואית, המוסד לביטוח לאומי יכול להעניק הכרה בנכות זמנית או קבועה בהתאם לנסיבות ולהחלטה. תביעה שכזו עשויה להתחלק לשני חלקים עיקריים:

 1. תביעה לקבלת דמי פגיעה או תשלום לכיסוי הימים בהם העובד מדווח על אי כושר עבודה מוחלט. בהתאמה לאישורים הרפואיים בידי העובד.
 2. תביעה לקבלת דרגת נכות מעבודה כמו גם קבלת מענק נכות או קצבת נכות רלוונטית.

ניתן להגיש את התביעות לביטוח לאומי כדרך הטפסים הרלוונטיים. עורך דין המתמחה בתחום יכול לסייע באיתור ודיוק הטפסים, במילוים וליווי כמו גם ייצוג מקצועי בתהליך.

איך מחשבים את הפיצוי?

 1. עבור נכות צמיתה בשיעור הפחות מחמישה אחוזים לא יתקבל פיצוי מטעם הביטוח הלאומי
 2. נכות בשיעור של 5 עד 19 אחוזים יניב מענק נכות חד פעמי
 3. נכות בשיעור מעל 20 אחוזים יניב קצבת נכות חודשית

מקצבת הנכות תקוזז קצבת הזקנה המיועדת לעובד בגיל 65.

מהי תביעה נגד המעסיק?

מעבר לאפשרות להגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, אם ישנה עילה לתביעה מול המעסיק ניתן לבדוק גם מסלול זה. במקרה זה יש להוכיח כי המקרה אירע בעקבות רשלנות המעסיק. ניתן להתייעץ עם עורך דין הבקיא בנושא זה על מנת לקבל פרטים נוספים כמו גם לבחון כל מקרה לגופו.

תביעה לקביעת דרגות נכות לעבודה

בהינתן רצון לקבל הכרה בדרגת נכות מעבודה, ניתן להגיש תביעה עבור זה לאחר תום תקופת אי הכושר המוחלט אשר יכולה להגיע עד כדי מקסימום של 3 חודשים. במקרים כלשהם, תקופת אי כשור יכולה להיות ארוכה יותר אך על מנת לקבל תשלומי דמי פגיעה עבור תקופה ארוכה יותר, ניתן לקבל אישור מתאים מהוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

יש לצרף לטופס את שלל המסמכים הרפואיים אשר לא הועברו לביטוח לאומי, כמו גם חוות דעת רפואיות ואף אישורים בדבר פסילת מקצוע עקב מצב בריאותי וכן הלאה אישורים ומסמכים הקשורים לנושא. טופס חתום זה ומסמכים אלו יועברו לסניף ביטוח לאומי אשר אליו הועבדה ההודעה. לאחר הגשת הטופס יהיה ניתן להמשיך ולהגיש לביטוח הלאומי מסמכים רפואיים אחרים כאשר מסמכים אלו יגיעו לידיו של התובע.

מדוע חשוב להתייעץ בעורך דין?

ניתן להיעזר בעורך דין המתמחה בתביעות מול חברות ביטוח והמוסד לביטוח לאומי, בייחוד בתחום המקצועי של תאונות עבודה על מנת לקבל עזרה, ייעוץ וייצוג מקצועי. זה כשלעצמו עשוי להיות גורם תומך ומקדם במימוש הזכויות החוקיות והתקדמות יעילה באפיקים משפטיים. עורך דין בעל ניסיון פרקטי ממשי ורקורד הצלחות מוכח עשוי להיות בעל עזר וערך בתהליכים משפטיים שכאלה הודות ליכולותיו ומיומנותו בתחום. בייחוד אם הוא ממשיך לעבוד הכשרות וחניכות מקצועיות והינו בקיא בתמורות החדשות בעולם המשפט.

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אתכם
עריכת הסכם ממון לפני הנישואים: קשה באימונים, קל בקרב
גירושין הוא תהליך שיכול להיות ארוך ומייגע עד ההגעה להחלטות...
הכול על רכישת גלילים מקרטון בעידן המודרני
אתם מתכוננים לקראת מעבר דירה? או שאולי אתם מעבירים את...
מה כולל שירות IT במיקור חוץ
חברות מובילות בארץ ובעולם בוחרות לקבל שירותי it חיוניים במיקור...
עבודתה של הדולה
אם אי פעם תהיתן מה כוללת עבודתה של הדולה, אשת...
כך תקבלו את היעוץ המתאים ביותר לגבי ההלוואה המשמעותית בחייכם
משכנתא היא ההלוואה המשמעותית ביותר שתיקחו בחייכם. כיוון שזו הלוואה...
כל היתרונות בעריכת הסכם ממון
היום יש יותר ויותר זוגות המודעים לכך שלמרות שהקשר שלהם...
מהי הפלה יזומה
הפלה יזומה היא הפסקת הריון הנעשית באופן מלאכותי מסיבה רפואית...
מחיר יצירת מרחב מוגן בישראל
בישראל הצורך במרחבים מוגנים בבתים פרטיים הוא נדבך חיוני בהבטחת...
עולם קסום של קדושה, עם תשמישי קדושה
בתוך עולם עשיר במסורות ותרבות, תופס לו העולם של תשמישי קדושה מקום...
הכול על הובלות קטנות באזור הצפון
עוברים לדירה חדשה באזור הצפון? מדובר בסך הכול על הובלה...