Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד הסביבה: אשדוד העיר המזהמת במדינה. העירייה: אין סיבה לדאגה

משרד הסביבה: אשדוד העיר המזהמת במדינה. העירייה: אין סיבה לדאגה
03 דצמ' 2013 | ריכוז כתבים

אשדוד היא העיר המזהמת יותר במדינה בה נפלטת לאוויר הכמות הגדולה ביותר של חומרים מסרטנים. כך עולה מפרסום אתמול של מדד המפל"ס לשנת 2012, מדד חדש למדידת זיהום אויר ממפעלים אותו יזם משרד הסביבה. חדרה וחיפה מוצבות במקום השני והשלישי בהתאמה. יודגש כי הנתונים כוללים אך ורק פליטות חומרים מזהמים מהמגזר התעשייתי ואינם כוללים פליטות שמקורן בתחבורה או במגזר הביתי, כגון שימוש בחומרי ניקוי ועוד.

בתי הזיקוק באשדוד ממוקם במקום הרביעי ברשימת המפעלים המזהמים במדינה. המשרד הדגיש שברב המקרים מדובר בפליטת חומרים על פי התקנים שהוא עצמו קבע ובאישורו. המידע אמור שנאסף לסייע בגיבוש מדיניות עתידית להקטנת הזיהום.

שנת 2012 הייתה יוצאת דופן מאחר ובמהלכה צומצמה מאוד אספקת הגז הטבעי ממצרים ולכן בחלק ממתקני התעשייה וגם בתהליך ייצור החשמל השתמשו בדלקים מזהמים יותר. המשרד אסף נתוני פליטות מ-424 מתקנים ובהם מפעלים, מכונים לטיהור שפכים ותחנות כוח. המתקנים נדרשו לדווח, על פי חוק, על הפליטה השנתית או ההעברה מדי שנה של סוגי מזהמים שונים לים, לאוויר, לנחלים, לקרקע ולאתרי פסולת.

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ: "המאבק לאוויר נקי יותר אינו רק סיסמא. ההשפעה על המשק ועל התחלואה מגיעה למימדים עצומים ולפי הערכות במשרדי, נזקי הזיהום עולים 14.2 מיליארד שקלים בכל שנה. למרות קיצוצי התקציב והחלטות האוצר לבטל תוכניות למלחמה בזיהום, אנו ממשיכים להתמודד ולפעול למען הזכות לנשום אוויר נקי ככל האפשר, אך אם יחסו של האוצר לנושא כה קריטי וחשוב לא ישתנה, הבעיה רק תחריף. לנו אין שום כוונה להסתיר את המידע מהציבור ונמשיך לפעול בשקיפות ולהנגיש את המידע ששייך קודם כל לציבור"

באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא נתונים אודות פליטות מ-424 מפעלים ועסקים בתחומי התעשייה, חקלאות, השפכים והפסולת המסוכנת והלא מסוכנת. על מנת להקל על הגולשים, לכל דיווח על חומר מזהם מצורף הסבר אודות השפעות החומר ומידת מסוכנותו לאדם ולסביבה.

באתר ניתן למצוא דיווחים על פליטות גזי חממה, חומרים מסרטנים, חומרים רעילים ועוד. מהנתונים עולה כי בשנת 2012 פלטה התעשייה בישראל כ-57,167,000 טון של גזי חממה לאוויר. יודגש כי רוב הפליטות הן בהתאם לתקנים מחמירים שנקבעו ובאישור המשרד.

אלו המפעלים המרכזיים אשר דיווחו על פליטת חומרים מסוכנים:
תחנת הכוח של חברת החשמל – 'אשכול': בשל המחסור בגז טבעי במהלך 2012, השתמשה תחנת הכח בדלקים מזהמים דוגמת סולר ומזוט, אשר הגדילו את כמות הפליטות של חומרים מסרטנים. בשנת 2013 צפויה הפחתה של הפליטות בעקבות העלייה בזמינות הגז הטבעי ובשימוש בו.
פז בית זיקוק אשדוד: מפעל זה חוייב לנקוט בשורת צעדים כמו איטום מכלי הדלק והתקנת מערכות לצמצום פליטות.
יהודה פלדות: בעקבות דרישות המשרד, נקט המפעל במספר פעולות להפחתת הזיהום ובניהן: שאיבת הפליטות וטיפול באוויר הנשאב וסינון הפליטות בפילטר. הפחתה נוספת מתוכננת עם מעבר לשימוש בגז טבעי.
תחנת הכח הפרטית אתגל: תחנה זאת, אשר מייצרת חשמל בשימוש במזוט, פעלה שעות נוספות במהלך 2012, עקב המחסור בחשמל שנוצר בשל בעיות באספקת גז טבעי. על מנת להפחית את הפליטות לשנים הבאות, מתוכנן מעבר לשימוש בגז טבעי.
אגן כימיקלים: בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, פליטות מצנרת ורכיבי ציוד שנמצאו במפעל תוקנו. כמו כן, המפעל מתכנן פעולות נוספות להפחתה משמעותית של הפליטות.
הקורנס מפעלי עופרת: המשרד החל באכיפה מנהלית בהוצאת התראה בימים אלה על חריגה מהריכוזים המותרים לפליטה.

העיריה: "תושבי אשדוד יכולים להיות רגועים לחלוטין באשר לנתוני זיהומי האוויר ברשויות המקומיות שהתפרסמו אתמול. מעקב מקיף שעושה המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, מלמד כי תוצאות הבדיקות עומדות בתקנים ולא נרשמה חריגה. על אף האמור, ביקש ראש העיר להעלות את הנושא על סדר יומה של מועצת העיר הבאה, ובינתיים שיגר מכתב מחאה חריף לשר להגנת הסביבה על המידע הלא רלוונטי לאשדוד.

בישיבה שכינס מנכ"ל העירייה אילן בן עדי הוצגו נתונים מעודכנים הסותרים לחלוטין את הנתונים שהתפרסמו בכתבה. "נתוני הכתבה מתייחסים ל-2012 והם מבוססים על חישובים ולא על מדידות אמיתיות" אומרים בעירייה ומציינים כי "הנתונים שהתפרסמו הם עבור מזהמים שנפלטו מהארובה בגובה 150 מ' המתנדפת עם הרוח, ולא לריכוזים על פני הקרקע, אם בכלל".

באשדוד ישנן 10 תחנות ניטור הבודקות את האויר והם מתפרסמים באופן רציף באתר האינטרנט של האיגוד והמשרד להגנת הסביבה. "על פי נתונים אלה אין באשדוד בעיית זיהום אויר מגזים הנפלטים מהתעשייה" אומרים באיגוד ומדגישים כי "קיימת מגמת שיפור, עם המעבר ממזוט לגז טבעי", ובשורה אחרונה: "בביקורות סביבתיות של חומרים רעילים שבוצעו באזור אשדוד, לא נמצאו חריגות מערכי הסביבה".

אינג' שולי נזר, סמנכ"ל בכיר לתעשיות במשרד להגנת הסביבה, אף הגדילה וציינה כי: "באזור אשדוד נעשה מעקב מקיף של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, אחר רמות זיהום האוויר. התוצאות מצביעות על כך שאין חריגות מתקני הסביבה ולכן איננו רואים מקום לדאגה לציבור".

בתוך כך מציינים בעיריית אשדוד כי אשדוד השקיעה לא מעט מאמצים על מנת לקדם את העיר בנושא השמירה על איכות הסביבה, בהם: הקמת יחידה עירונית לאכיפה סביבתית הפועלת בעיקר באזורי התעשייה, ומטפלת במזהמי אוויר, תזרימים אסורים ופסולת אסורה. חתימה על התוכנית להפחתת גזי החממה. תוכנית אב לפיתוח ושימור נחל לכיש וסביבתו. טיפול בנקזים העירוניים. הקמת חניון המשאיות הגדול בישראל והרחקת המשאיות והרכבים הכבדים מאזורי המגורים. זכייה בפיילוט ארצי שבו תשמש אשדוד כעיר מודל לתחבורה ציבורית בת-קיימא ועוד.

"כל המפעלים נמצאים תחת פיקוח ואכיפה ועובדים על פי היתרים מיוחדים של המשרד להגנת הסביבה" אומרים ביחידה לאכיפה סביבתית ומדגישים כי "מגמת השיפור הקיימת, תימשך עד שנת 2015, אז לכל המפעלים המזהמים יהיו היתרי פליטה על פי חוק".

מהודעת העיריה ניתן להבין כי כיום ישנן מפעלים בעיר ללא היתרי פליטה כחוק.

ראש העיר מתכוון להעלות בישיבת מועצת העיר הבאה את הנושא לדיון על מנת שהציבור יוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מהנתונים ומהבקרות שאנו מקיימים באופן שוטף על איכות האוויר בעיר ולשמוע דיווח מפורט מאנשי איגוד ערים לאיכות הסביבה, הפועלים יחד עם העירייה על מנת להבטיח את איכות הסביבה באשדוד.

בינתיים, שיגר ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי מכתב אישי לשר להגנת הסביבה ח"כ עמיר פרץ, ובו מחאה רבתי על תוכן הדברים שהתפרסמו. "קראתי בעיון רב את הכתבה שפורסמה הבוקר ואשר מתבססת על נתונים שנמסרו מהמשרד להגנת הסביבה, ואני מוצא לנכון להביע את הסתייגותי על אופן הצגת הדברים" כותב ראש העיר ומזכיר לשר כי האחריות לנושא הינה בידי המשרד להגנת הסביבה, ובלשונו: "המשרד לאיכות הסביבה מטיל את כל כובד המשמעות המעשית של הנתונים על הרשות ותושביה, אולם מתעלם לחלוטין מתפקידו כקובע המדיניות ורמת התקנים" .

העירייה: "בעקבות הכתבה, נדרוש מהמשרד להגנת הסביבה לייצר יחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה, תחזית הפחתת פליטות לשנים הבאות והיא תדאג לפרסמה לציבור. כמו כן נפנה שורה של דרישות שיבטיחו כי המדידות תהיינה נכונות, על פי שיטת חישוב וקורלציה לתוצאות האמיתיות, זמינות ובכל נקודה בעיר. דגש יושם על איסור השימוש בדלקים מזהמים משמעותית מגז טבעי בתחום השיפוט של אשדוד.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אתכם
והזוכה המאושר: ישיבת אמית יגל אשדוד
כשרועי השמיניסט האשדודי רצה להפיק הכתרת פורים בישיבה, הוא לא...
המנהל שנמצא במילואים מ - 7/10 הועלה בדרגה – מול כל התלמידים
מאז שמחת תורה, ה-7/10 נמצא הרב שלום מלול במילואים ביחידה...
למען החטופים
תלמידי ישיבת אמית יגל אשדוד, יחד עם מאות תלמידי הישיבות...
יום המעשים הטובים שמח במדרשת שחרי אשדוד
יום המעשים הטובים במדרשת אמית שחרי באשדוד נפתח בחלוקת משלוחי...
"עדשה חברתית" - תערוכת צילומים החושפת את עולמם של המתנדבים והעושים טוב בעיר אשדוד
תערוכת ההתנדבות הגדולה בישראל תצא לדרך במסגרת יום מעשים טובים,...
עין הרע – על מה מדובר?
עין הרע היא אמונה בת מאות שנים שיש לה משמעות...
החלל כבר לא הגבול
מה המשותף לחלל, שותפות תלמידים ובינה מלאכותית? כל אלה ועוד...
"המעשה האצילי הזה ייחרט אצלנו לעד"
לאחר שמשדר השמיעה שלה נגנב מגן הילדים, מלכי דוידוביץ׳ בת...
בעיצומה של המלחמה: רצים לזכר קציני אגוז
למרות מלחמת 'חרבות ברזל' שנמשכת במלוא עוזה כבר ארבעה חודשים,...
עשרות אלפי פריטי לבוש חדשים יועברו למפונים
עשרות אלפי פריטי לבוש חדשים מוינו היום במרכז לשיקום תעסוקתי...