14 דצמבר 2018

דעות

דעה/ הרונדו מסוכן

20 יוני 2016 |   שמעון יעקבי


תמה שנת הלימודים, יחי החופש הגדול. כ- 12,000 תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים מתחילים היום את החופש הגדול. אחד הסממנים שהשתרשבחזרה למעלה ↑